رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سردر خیابان الماسیه و میدان توپخانه، از بناهای زیبای تهران در دوره قاجار که توسط«رضاخان»تخریب شد

اشتراک گذاری

ارسال نظر