رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی از محوطه«شاه عبدالعظیم» و «امامزاده طاهر» در آن محدوده در زمان قاجار

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر