رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امیر اصلانخان مجدالدوله

«حسین پاشاخان»با دختر«مجدالدوله» ازدواج کرد و«امیرمحمدخان مظفرالسلطنه دوم» حاصل این ازدواج بود

اشتراک گذاری

ارسال نظر