رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امیر بهادر جنگ

نفر وسط«امیر بهادر جنگ سپهسالار اعظم»فرمانده قوای ایران در زمان«محمدعلیشاه»

«امیر مفخم بختیاری» در سمت راست و «سردار ظفر» در سمت چپ او ایستاده اند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر