رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امین‌الضرب و سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی

 

در سفر سیدجمال‌الدین به ایران به دستور ناصرالدین‌شاه، حاجی امین‌الضرب میزبان او بود.در این عکس سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی در لباس عربی دیده می شود.
از آقای صادق سمیعی که از دودمان حاجی امین الضرب هستند، به مناسبت اهدای این عکس و دیگر عکس های مربوط به خاندان امین الضرب و اکبر و سمیعی سپاسگزاریم.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100