رفتن به محتوا رفتن به فوتر

زنی در اندرونی

اندرونی بخشی از خانه های قدیمی بود که از قسمت بیرونی جدا شده بود و زنان در آنجا ساکن بودند

اشتراک گذاری

ارسال نظر