رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ایرج قادری

ایرج قادری در سال ۱۳۱۳ در تهران متولد شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100