رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بابت مواجب دوماهه شهر ذی الحجه و محرم الحرام

بابت مواجب دو ماهه شهر ذی الحجه و محرم الحرام که حسب به حواله جناب مستطاب اجل اکرم افخم آقای معاون السلطان مدظله العالی مرحمت و عاید گردیده است

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100