رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بابت مواجب شهر ربیع الاول و شهر ربیع الثانی

بابت مواجب شهر ربیع الاول و شهر ربیع الثانی که حسب به حواله جات جلاتماب اجل اکرم افخم آقای معاون السلطان مدظله العالی عاید و مرحمت گردیده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100