رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بار سنگین مسئولیت جهان غرب بر دوش سیاستمدار جوان

بار سنگین مسئولیت جهان غرب بر دوش این سیاستمدار جوان است

او دائماً در حال تفکر و همیشه در حال حرکت است. در پس زمینه ، مجسمه ای از یک اره ماهی دیده می شود که نماد دادگستری است.

 

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100