رفتن به محتوا رفتن به فوتر

باستر کیتون

«باسترکیتون» نابغه فیلم های صامت در صحنه ای از فیلم«ژنرال» در سال 1926

برگرفته از کتاب«قرن»- «ریچارد اسلگمن»

اشتراک گذاری

ارسال نظر