رفتن به محتوا رفتن به فوتر

باقر خان سالار مشروطیّت

حامی عدالت ،  مروج مشروطیت ،  مجاهد در راه ملّت ، جوهر وقار و تمکین علمدار آزادی طلبان ، چشم و چراغ  آذربایجان ، فرزند غیور ایران ، باقرخان سالار مشروطیّت 

اشتراک گذاری

ارسال نظر