رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بنای قصر مانند (دوره قاجار)

بنای قصر مانند (دوره قاجار) در حوالی خیابان هدایت و اطراف خیابان صفی علیشاه

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100