رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگرافی از انجمن ایالتی به سپهدار اعظم

 

این تلگراف مربوط به 115 سال پیش و موضوع آن، حواله ناچیز مالیات گیلان می‌باشد که باعث ایجاد سستی در امور شده‌است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100