رفتن به محتوا رفتن به فوتر

به سپهدار اعظم

 

این تلگراف از تهران به باغ صاحب‌دیوان ارسال شده و موضوع آن ارسال جواب تلگراف سپهدار اعظم و آمادگی برای تامین نیروی قشون است. 24 رجب 1326(116 سال پیش)

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100