رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تمثال«بیدل دهلوی»

«ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بن عبدالخالق ارلاس»متخلص به«بیدل» شاعر پارسی‌سرای سبک هندی در اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری است.

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر