رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بیماران در انتظار ملاقات با پزشک

بیمارانی که در حیاط محکمه، منتظر دیدار با حکیم باشی و دارو گرفتن هستند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر