رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ برگرکینگ

یک نمومه ار تبلیغات برگرکینگ در فاصله سال های 1961 تا 1980

برگرفته از کتاب تاریخچه تبلیغات _ «استفان پین کاس» و «مارک لوئیزو»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100