رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ سس

تبلیغ سس مخصوص خیار ،سال 1978

 

برگرفته از کتاب عصر طلائی تبلیغات _ دهه 70 _ جیم هیمن

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100