رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ موتور سوزوکی

 

وسایل نقلیه موتوری از سال ها پیش ، برای مردم به ویژه نسل جوان جالب توجه بوده است .

سال 1343

اشتراک گذاری

ارسال نظر