رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«محمد تجویدی»

«محمد تجویدی»مینیاتوریست و نقاش بود. در آغاز، نقاشی را نزد پدر خود«هادی تجویدی» آموخت که از شاگردان«کمال الملک» بود.سپس در سال 1324 به هنرستان ملی راه یافت و آموزش را در کنار«حسین بهزاد»شروع کرد. او بیش از 200 عنوان کتاب تصویرسازی منتشر کرده است.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر