رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تهدید شاه و و مقاومت علما – سندی درخور توجه در مورد «نهضت تنباکو»

این تلگرافی است به رمزاز ناصرالدین شاه قاجار به پسرش ظل السلطان فرمانروای اصفهان و مربوط می شود به نهضت تنباکو. ناصرالدین شاه در سفر سوم خود به فرنگ مقدمات واگذاری تنباکوی ایران را به یک کمپانی انگلیسی که در تاریخ معاصر از آن به عنوان قرارداد «رِژی» نام برده می شود، فراهم آورد. با اجرای این قرارداد و با آمدن گروهی ازکارشناسان انگلیسی به ایران با پوشش های متفاوت و حضور این افراد در میان مردم نقاط مختلف کشور، مخالفت هایی پیش آمد که رفته رفته تبدیل به شورش مردم شد و کار زمانی بالا گرفت که بحران سیاسی شد و بدگویی هایی علیه شاه بر سر زبان ها افتاد. در این هنگام از جمله اقداماتی که برای فرو نشاندن ناآرامی ها صورت گرفت ، فشار دربار به علمای پایتخت و شهرستان ها بود برای مقابله با تحریم امتیاز تنباکو و پیش از آنکه فتوای معروف میرزای شیرازی صادر شود، برخی از علما مُبلغ تحریم بودند و برخی مخالف آن . این تلگراف رمز نشانگر توقعات شاه از علمای اصفهان است که با کشیدن قلیان به طور آشکار و در حضور جمع ، نهضت شکل گرفته را بی اثر کند.

 

 

نامه ای است از سوی ناصرالدین شاه به یکی از علمای معروف اصفهان . شاه در این نامه به مجتهد اصفهانی می نویسد که ما هیچ کاری را تجویز نمی کنیم ،برخلاف استقلال دولت و شأن سلطنت و خلاف شریعت مطهره باشد ، و از او خواسته است که جبران مافات کند و دست از مخالت با قرارداد بردارد.

 

 

 

 

تلگرافی از شاهزاده ظل السلطان فرمانروای اصفهان به پدرش ناصرالدین شاه قاجار. در این تلگراف رمز ظل السلطان  به پدر خود گزارش می دهد که امام جمعه ی اصفهان به خواست شاه خودش و اتباعش در حضور جمع قلیان کشیدند و اضافه می کند که آقا نجفی اصفهانی هم که خواستار لغو قرارداد بود، اگر راست بگوید قول داده است که به زودی این کار را خواهد کرد.

 

 

 

در این تلگراف رمز، ناصرالدین شاه به شاهزاده مسعود میرزا ظل السلطان فرمانروای اصفهان، به زبان تحدید می نویسد که «اگرعلما غیرهِ رفع اعمال سابق را نکنند، از جانب ما بد خواهند دید»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.