رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ترن «ماشین دودی» در حال برگشت از شهرری (دهۀ 20)

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100