رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تفنگ اسنیپر

تیراندازان ماهر که اسنیپر نامیده می‌شدند، تفنگ‌هایی داشتند که با دید تلسکوپی مجهز شده بود و امکان شلیک بسیار دقیق از فاصله دور را فراهم می‌کرد

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100