رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقدیم به پژوهشگران دوران قاجار7

نامه ای است از مظفرالدین شاه خطاب به اعلم الدوله ثقفی در مورد اتومبیلی که قرار بوده است مسیو نوز بلژیکی وزیر گمرکات ایران برای شاه بخرد و در ضمن احوالپرسی از نوز که بیمار بوده.

از نامه های شاه به اعلم الدوله ثقفی چنین به نظر می رسد  که اعلم الدوله علاوه بر اینکه پزشک مخصوص شاه بوده، تمام کارهای خصوصی شاه را انجام می داده است.

قصر جاجرود؛  هو

1322 ذیقعده

خلیل اعلم؛ انشا الله تعالی احوالت خوبست؛ از (نوز) بپرس که اتومبیل کوچکی که خودش خریداری کرده است؛ چه شد؟!

ورود شده است یا نه؟!

به باتوم(باطوم) رسیده است یا هنوز نرسیده است؟!

باری، اخبارات شهری و خارجه چه خبری دارند!؛ عرض بکند؛

از قراری که شنیدم وزیر ناخوش است دستخطی به او نوشته و احوالپرسی نموده ام، شما هم از قول من بفرستید احوالپرسی بکنند؛

در باب فقرات پیغام هنوز موقعی دست نیامده است انشا الله تعالی دو روزه خواهم گفت…؟ است

از بعضی! (نامه) ها چه خبری داری عرض کن؛

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.