رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقدیم به پژوهشگران تاریخ دوران قاجار2

در میان رجال درباری مظفرالدین شاه،هیچ کس نزدیک تر از دکتر اعلم الدوله ثقفی نبود و خدمات او به مشروطیت غیر قابل انکار است. آنچه تقدیم بینندگان گرامی می شود، تعدادی از نامه هایی است که مظفرالدین شاه به خط خود برای دکتر اعلم الدوله ثقفی نوشته است:

قصرصاحبقرانیه هو
دکترخلیل خان انشاالله احوالت خوب است ،هرروزدلم میخواهدبه عنوانی به شما دستخط بنویسیم ،الحمدلله احوالم خوبست ،یک فقره مطلبی بود باید شما، مطلع بشوید،واطلاع خودت راعرض بکنی ،صورت قروض وبدهی چیزهابود، ” نُز”(مستر نوز بلژیکی وزیر گمرکات) عرض کرده بود،فرستادم پیش شماکه شماهم اطلاع خودت راعرض بکنی ،برآورده مطلبی بود که آنهم این بود،به خط خود به شما نوشتم .
علاءالسلطنه وزیرامور خارجه شد،اگرازکاغذهای دولتی چیزی پیش شماست ،خوبست خودت سرآنها رامهرکرده نزد خودمن بفرست ، البته خیلی زود جواب عرض بکن —

این نامه مربوط به آغاز دوره مشروطیت است.

اعلم الدوله ثقفی

برگرفته از آرشیو مرحوم اعزاز ثقفی فرزند شادروان اعلم الدوله در پنجاه سال پیش توسط محسن میرزایی

بازخوانی از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.