رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقدیم به پژوهشگران تاریخ دوران قاجار3

در میان رجال درباری مظفرالدین شاه،هیچ کس نزدیک تر از دکتر اعلم الدوله ثقفی نبود و خدمات او به مشروطیت غیر قابل انکار است. آنچه تقدیم بینندگان گرامی می شود، تعدادی از نامه هایی است که مظفرالدین شاه به خط خود برای دکتر اعلم الدوله ثقفی نوشته است:

هو
خلیل اعلم ، انشااله احوالت خوبست ؛ به قدری امروز خُلقم تنگ شده بود که اندازه نداشت !! ؛ سر (بر)من غصه نخور ! انشااله همه این کار ها درست میشود ؛ اگرهم نشد مابرای آنکار که گفتیم حاضریم !؟ تاخداوند چه بخواهد ؛ البته ازجانب خودت بنویس
جمادی الثانیه ۱۳۲۴

اعلم الدوله ثقفی

برگرفته از آرشیو مرحوم اعزاز ثقفی فرزند شادروان اعلم الدوله در پنجاه سال پیش توسط محسن میرزایی

بازخوانی از میر غوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.