رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقدیم به پژوهشگران تاریخ دوران قاجار5

در میان رجال درباری مظفرالدین شاه،هیچ کس نزدیک تر از دکتر اعلم الدوله ثقفی نبود و خدمات او به مشروطیت غیر قابل انکار است. آنچه تقدیم بینندگان گرامی می شود، تعدادی از نامه هایی است که مظفرالدین شاه به خط خود برای دکتر اعلم الدوله ثقفی نوشته است:

قصر صاحبقرانیه ، ربیع الثانی ۱۳۲۴

هو اعلم الدوله انشاالله احوالت خوبست ؛ خیلی بدلم است که امشب ترا ببینیم ؛ اگرممکن است .. شربتِ دوا را هم شب همراه خودت بیار این جا ، که من شما را ببینم ،که بعضی فرمایشات البته دارم ؛ بعینه دارم ؛ شربت را اگر ممکن نیست، خودت البته به حضور بیا و تخلف نکن —

اعلم الدوله ثقفی

برگرفته از آرشیو مرحوم اعزاز ثقفی فرزند شادروان اعلم الدوله در پنجاه سال پیش توسط محسن میرزایی

بازخوانی از میر غوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.