رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقی روحانی

تقی روحانی با نام اصلی محمدتقی روحانی مقدم از مشهورترین گویندگان بخش خبر رادیو و مجری برنامه‌های مختلفی  بود

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100