رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقی روحانی

تقی روحانی با نام اصلی محمدتقی روحانی مقدم از مشهورترین گویندگان بخش خبر رادیو و مجری برنامه‌های مختلفی  بود

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100