رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلفیق خط و نقش

قطعه ای از«ملکمحمد قزوینی»- قرن سیزدهم- سنه 1261  

او از اهالی قزوین و مردی درویش مشرب بود. خط و نقاشی را درهم آمیخته و شیوه بخصوصی را ابداع کرده بود.«ملکمحمد قزوینی»خط نستعلیق و شکسته را خوش می‌نوشت و خطوط طغرائی ابتکاری را نیز با تزئینات نوک قلم زیباتر ساخته و حالت تصویری به آنها می‌داد.

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر