رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف حکومتی با لوگوی سلطنتی

تلگراف حکومتی با لوگوی سلطنتی خطاب به«کامران میرزا»نایب السلطنه در اجرای خواسته«حسام السلطنه»و اعلام کمبود مهمات برای حرکت فوجش به سمت زنجان

از بروجرد به طهران

دستخط به نائب السلطنه«کامران میرزا» وزیرجنگ

«حسام السلطنه» که مامور است با فوج به خمسه برود، تلگراف کرده بود که در ذخیره قزوین تفنگ وفشنگ موجود ندارند. فوراً ششصد قبضه تفنگِ ورِندل بلندقد از ذخیره(اسلحه خانه) از«علیمحمد خان» قبض داده، تحویل بگیرند. خیلی زود حمل قزوین بکنید که ازحالا الی دو روز دیگر به قزوین برسد با ده هزار فشنگِ ورندل بلندقدّ، هرقدر مصرف شد، باید«حسام السلطنه» تصدیق نماید. بعد از انجام خدمت، این تفنگ و فشنگ(باقیمانده)را به ذخیره قزوین بسپارند که همانجا باشد. این تلگراف را بدهید «علیمحمدخان» هم ملاحظه کند.

تلگرافخانه مبارکه

۲۷ شهرذی القعده، لوی ئیل(سال نهنگ) سنه قبل ۱۳۰۰ (چون مرادخان حسام السلطنه در۱۳۰۰ فوت نمود)

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.