رفتن به محتوا رفتن به فوتر

توسط جناب مستطاب شریعتمدار نایب‌الصدر خدمت جناب مستطاب حجة‌الاسلام حاجی میرزا ابوالمکارم مجتهد

تلگراف جهت مقرر کردن دو نفرِ مشخصِ موثق، از طرف حاجی میرزا ابوالمکارم و یک نفر از طرف وزیر همایون جهت مشخص کردن محصول هذه‌السّنه خیرآباد کسانِ آخوند ملا قربانعلی و حکومت سابق و مظفرالدوله به اسم و رسم، جهت اطلاع دادن به حضرت اقدس همایونی

سنه 1334

زیر تلگراف نوشته شده: تلگراف میرزا مهدی خان کاشی وزیر همایون جهت رسیدگی به املاک حاج میرزا ابوالمکارم، بزرگ خاندان میرزایی

“قریه” با خلوجه زنجان رود دودانگ خالصه و چهار دانگ اربابی است. چهار دانگ اربابی وقفِ تعزیه…… جناب سیدالشهدا علیه السلام است و تولیت آن با جناب….. مجتهدالزمان حاجی میرزا ابوالقاسم معروف میرزای مجتهد…. و جناب ……. در حضور همایون معروف و ……. حکام خمسه…… محض دعاگویی……. مطالبه نمی‌نمودند که به معرف تعزیه…. چون امری است که موجب ازدیاد دعاگویی…..

نویسنده و گیرنده مشخص نیست. این نوشته بر وقف چهاردانگ از زمین اربابی به تعزیه جناب سیدالشهدا (ع) دلالت دارد که تولیت آن با حاجی میرزا ابوالقاسم، معروف به میرزای مجتهد بوده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.