رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جاده شمیران

اتومبیل های آخرین مدل آن زمان در جاده شمیران، وقتی که هنوز خاکی بود!

اشتراک گذاری

ارسال نظر