رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جشن پیروزی زوج فضانورد در آلمان شرقی

زوج فضانورد روسی، ترشکووا و گاگارین با همراهی ژنرال هلموت پاپ، فرمانده آلمان شرقی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100