رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جشن پیروزی در آلمان

یوری گاگارین  هنگام غذا دادن به یک پرنده در باغ  وحش آلفرد برم در برلین  شرقی.

اشتراک گذاری

ارسال نظر