رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حاج ملا علی کنی

«حاج ملا علی کنی»مجتهد معروف تهران در کنار مدیران مدرسه دارالفنون

در این عکس نادر، «محمدحسین خان ادیب الدوله»، «جعفر قلیخان نیّر الملک»و «علیقلی خان مخبرالدوله» دیده می شوند. رجالی که هر یک زمانی مدیریت مدرسه دارالفنون را برعهده داشتند و برخی نیز بعدها به تصدی وزارت علوم و معارف رسیدند. از آرشیو معاونت ملی به دست رسیده و در دوره«ناصرالدین شاه»برداشته شده است. 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.