رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حسنعلی میرزا

«حسنعلی میرزا شجاع السلطنه»

«حسنعلی میرزا شجاع السلطنه»ششمین پسر«فتحعلیشاه قاجار» و برادر کهتر و اعیانی«حسینعلی میرزای فرمانفرما» بود و در سال 1218 هجری قمری در آغاز ورودش به کارهای دولتی برای اولین بار در سن 15 سالگی به حکومت تهران منصوب شد. در سال 1231 قمری به واسطه فتنه خراسان و کشته شدن«اسحاق خان قرایی»و پسرش، حاکم خراسان معزول شد و«حسنعلی میرزا» ملقب به«شجاع السلطنه» شده و به فرمانفرمایی خراسان، منصوب گردید.

در سال 1250 قمری که«فتحعلیشاه» در اصفهان درگذشت، شصت پسر از او باقی ماند که عده زیادی از آنان حکومت ایالات و ولایات را در دست داشتند. از آن جمله«حسنعلی میرزا شجاع السلطنه»حاکم کرمان بود که به محض این که شنید پدرش فوت کرده و«محمدمیرزا»ی ولیعهد برادرزاده اش، به تخت سلطنت جلوس نموده، از این موضوع فوق العاده ناراحت شد و برای تعیین تکلیف از کرمان به فارس، نزد برادرش رفت.«حسینعلی میرزافرمانفرما» خود را شاه خواند و«شجاع السلطنه» سپهسالار او گردید. در این هنگام«محمدشاه» با رای«میرزا ابوالقاسم قائم مقام»صدراعظم خود،«فیروزمیرزا» برادرش را با چند نفر صاحبمنصب انگلیسی به فارس فرستاد و جنگی در گرفت.«شجاع السلطنه» شکست سختی خورد و به شیراز عقب نشینی کرد و سرانجام هر دو برادر، تسلیم شدند.«معتمدالسلطنه» آنان را تحت الحفظ به تهران فرستاد.«شجاع السلطنه»پیش از ورود به تهران در ده«کنار گرد»برحسب امر«محمدشاه» توسط«محمدباقرخان قاجار دولو» بیگلربیگی تهران از هر دو چشم کور شد و«حسینعلی میرزا فرمانفرما» برادر بزرگتر در عمارت«برج نوش»، زندانی گردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.