رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پنبه زنی یکی از مشاغل قدیم بود و پنبه حلاجی شده برای درست کردن لحاف و تشک مورد استفاده قرار می گرفت 

اشتراک گذاری

ارسال نظر