رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکم اعطای لقب از سوی مظفرالدین شاه

حکم «مظفرالدین شاه» در زمان ولیعهدی در خصوص انتصاب لقب پیشخدمت مخصوص سرکار به مرحوم «امیرمحمدخان مظفرالسلطنه»(پدربزرگ مادری شادروان استاد محسن میرزایی  و دامادحاج میرزا ابوطالب)

سجع مهر شاهزاده «مظفرالدین میرزا» ولیعهد: [منشور حکمرانی بگرفت زیب و آیین از خاتم ولیعهد سلطان مظفرالدین] حکم والا شد آنکه نظر به استدعای عمده الامراءالعظام «پاشاخان مظفرالسلطنه» نایب پیشخدمت باشی سرکاری و ملاحظه قابلیت و شایستگی و لیاقت مقرب الحضرت الخاقانیه «امیرمحمد خان» پیشخدمت سرکاری پسر مشارالیه به موجب صدور این رقم مبارک والا او را به منصب نیابت پیشخدمت باشی سرکاری مفتخر و سرافراز فرمودیم که با نهایت امیدواری و افتخار به مراسم خدمتگزاری بپردازد. مقرر آنکه مقربوالخاقان مستوفیان و کتبه کرام شرح رقم والا را ثبت و ضبط نموده، در عهده شناسند. فی شهر ذیحجه الحرام ۱۳۰۴

سند و خوانش: میرغوغا

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.