رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگرافی از حسین علاء به قوام السلطنه

 

 

 

 

 

 

 

وزارت امور خارجه

اداره رمز

از واشنگتن به تاریخ 1324/3/8 نمره 347

جناب آقای قوام السلطنه

شخصاً کشف فرمایید

ضمن ملاقات دیروز، معاوم وزارت امور خارجه سوال کرد برای حفظ استقلال و تمامیت ایران و رفع فشاری که دارد ، دولت شاهنشاهی ایران را وادار می نماید که، رفته رفته با تقاضاهای شاق و غیر قابل تحمل «پیشه وری» خارج از حدود قوانین ایران موافقت نماید ، چه کمکی را غیر از تقویت موضوع ایران در شورای امنیت از دولت آمریکا مقتضی می دانید.

اگر اجازه بدهید اطمینان دهم که در این موضوع، عزم راسخ در ایستادگی دارید و تسلیم نخواهید شد. ممکن است مطلب را دنبال کرده، شاید مساعدت های مفید از آمریکا تحصیل نماییم که دست دولت را قوی کرده، قادر بر دفاع از حقوق خود نماید.

وضعیت چین شبیه به موقعیت ایران و آمریکا در آنجا کمک های بزرگی در تایید مساعی …  و اتحاد بین احزاب و رفع مداخله اجانب می نماید. ترک ها نیز از تقویت و کمک مادی و معنوی آمریکا بهره مند هستند. حتی به لهستان وعده مساعدت مالی معتنابهی داده شده ، به شرط ابراز در حفظ استقلال و آزادی انتخابات. به طوری که مکرر عرض کردم، مظلومیت ایران افکار عامه آمریکا را به هیجان آورده، پشت ما ایستاده اند. تجاوز شوروی را در ایران خطر بزرگی برای امنیت خاورمیانه می دانند. حیف است از چنین فرصتی استفاده نکنیم ، زیر بار زور برویم و اجازه بدهیم در آذربایجان حکومت مستقلی تحت نفوذ بادکوبه، تشکیل به مرور به تهران، تحکم و تمام ایران را مسموم سازد.

آیا به اخبار رادیو تبریز توجه می فرمایید؟ دائم راجع به استقلال آذربایجان و کمک شوروی و زد و خورد با مرکز و تهدید به اولیاء امور تهران صحبت می نماید. در صورتی که یقیناً اکثریت مردم آذربایجان از متمردین، متنفر و فقط به واسطه فشار و زور قادر بر قیام و ابراز احساسات نیستند.

6خرداد

نمره 176

علاء

حسین علاء

اشتراک گذاری

ارسال نظر