رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ماشین دودی تا اواسط دوران پهلوی دوم یعنی اوایل دهه چهل شمسی دوام آورد و با توجه به افزایش وسایل نقلیه و خطرات و حوادثی که استفاده از ماشین دودی می آفرید، برای همیشه به تاریخ پیوست!

اشتراک گذاری

ارسال نظر