رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در سال1943 میخائیل کالینین(چپ) که تا زمان مرگش در سال1946 رئیس دولت تحاد جماهیر شوروی بود، نشان درجه یک کوتوزوف را به ژنرال نیکیتا خروشچف اعطا می کند

او در سال 1941 به سمت سازمان دهنده دفاع چریکی در اوکراین، منصوب شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100