رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خط سید گلستانه

جواب تلخ چه داری بگوی و باک مدار- که شهد محض بود چون تو بر زبان آری

اثری از«سید گلستانه»

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر