رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خط میرزا اختیار

خط تعلیق متن حاشیه شده و تشعیربندی در زمان کتابت از«میرزا اختیار منشی» 924 هجری قمری

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر