رفتن به محتوا رفتن به فوتر

داخل مغازه قهوه آیبتا

 

برگرفته از کتاب آن روزگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100