رفتن به محتوا رفتن به فوتر

درون چلو خورشتی، دهۀ 20

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100