رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در آخرین روزهای جنگ

چرچیل نخست وزیر بریتانیا کبیر خسته از جنگ، در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100