رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دعوتنامه رسمی

دعوت از«غلامعلی خان عزیزالسلطان»برای حضور در مدرسه قدیم نظامی

به تاریخ شنبه 27 شهر جمادی الثانی یونت ئیل سنه 1324

اشتراک گذاری

ارسال نظر