رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوگل در طاق پیروزی

 

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر