رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دکتر قوام نکرومه در مراسم افتتاح مجلس غنا

قوام نکرومه از نیروهای مسلح غنا بازدید می کند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100